Vi hjelper deg å måke taket

Norsk Trefelling driver også med profesjonell snørydding. Vi spesialiserer oss på å fjerne snø fra private hjem, hytter og kommersielle bygninger, og tilbyr pålitelig og effektiv service for å holde eiendommen din trygg og tilgjengelig gjennom vintermånedene.

Vårt team av trente profesjonelle er utstyrt med de nødvendige verktøyene og utstyret for å håndtere enhver snøryddejobb, uansett størrelse. Med våre fleksible timeplaner og oppmerksomhet på detaljer, kan du stole på at eiendommen din blir fri for snø og is, slik at du og familien din kan holde dere trygge og varme.

Kontakt oss i dag for å bestille snøryddeservice, og la oss ta seg av resten! Vi er dedikerte til å tilby toppklasse snøryddeservice for å holde eiendommen din fri for snø og trygg gjennom vintersesongen

Hvordan?

Flate industritak måker vi med snøfreser som vi heiser opp, mens saltak på hytter, hus og andre typer tak måker vi med snøbrett og spade.

Vi disponerer kranbil som kan løfte opp utstyret de fleste steder og vi har ansvarsforsikring opp til NOK 10.000.000

HMS

Hos Takmåket.no forstår vi viktigheten av offentlig sikkerhet når det gjelder snørydding. Derfor sørger vi for å bruke riktig skilting for å sikre sikkerheten til fotgjengere og andre personer i området.

Når vi fjerner snø fra fortau, bruker vi advarselsskilter for å varsle fotgjengerne om at snørydding pågår. Vi bruker også barrikader for å blokkere områder hvor snørydding utføres for å forhindre ulykker.

Vi bruker også riktig skilting når vi fjerner snø fra tak. Vårt team er trent i riktig taksikkerhetsteknikk og vil alltid bruke advarselsskilter og barrikader for å sikre at ingen er i området hvor snørydding utføres.

I tillegg til å bruke riktig skilting, er vårt team også utstyrt med personlig verneutstyr som hjelm, hansker og støvler for å sikre egen sikkerhet under jobben.

Hos måketaket.no prioriter vi offentlig sikkerhet og sørger for å bruke riktig skilting og sikkerhetstiltak for å sikre en glatt og trygg snøryddingsprosess.

Arbeider i høyden

Hos Måketaket.no prioriterer vi sikkerhet i alle aspekter av våre snøryddetjenester. Derfor, i tillegg til å bruke riktig skilting og personlig verneutstyr, bruker vi også tau og sele der det er nødvendig for å sikre sikkerheten til vårt team og eventuelle personer i området.

Vårt team er trent i riktig bruk av tau og sele og vil bruke disse verktøyene når det er nødvendig for å sikre egen sikkerhet mens de jobber på tak eller andre høyere områder. Vi har også strenge sikkerhetsprotokoller på plass for å sikre at all tau- og seleutstyr er godt vedlikeholdt og inspisert før hver bruk.

Ved å bruke tau og sele i tillegg til våre andre sikkerhetstiltak, er vi i stand til å tilby en trygg og effektiv snøryddetjeneste for våre kunder. Så du kan stole på at når du velger Måketaket.no, er din sikkerhet og sikkerheten til vårt team vår høyeste prioritet.

Pris

For store oppdrag utfører vi befaringer, mens mindre oppdrag prises etter påløpte timer, i tillegg til oppmøtekost og eventuelt pris for bruk av heisekran.

Vi tar oppdrag på Østlandet, stor Oslo, Akershus og omegn.

Kontakt oss