Introduksjon og viktigheten av alltid å bruke vernebekledning ved håndtering av motorsag ved trefelling

Husk alltid sagsko beregnet på motorsag, motorsagbukse, hjelm, visir, hørselsvern og hansker ved bruk av motorsag. Dette er en billig livsforsikring. Før du bruker motorsag bør du også få opplæring fra kyndig personell.

Innledende sikkerhetsvurderinger før felling

Før en feller treet må en vurdere mange faktorer i forhold til treet og omgivelsene rundt. Luter eller heller treet i en retning som gjær det vanskelig å få til å falle i riktig retning?, er det snø på greiner, tegn til råtne greiner eller råteskade på stamme ved sprekkdannelser, som kan føre til at deler kan brekke av når du feller? Kan vindretning få treet til å gå feil vei? Hvor er greiner plassert i forhold til fallretning, og treets størrelse i forhold til plass til å felle det rett ned, eller om det må tas ned i biter. Hvordan er terrenget hvor du feller treet. Er det nedoverbakke slik at treet kan gli av gårde eller trille, etter at det er kappet. Står du trygt, mm?

Klare rømningsveier ved felling av tre

Rydd vekk grener fra stammen som gjør at du kan jobbe fritt, og sørg for at du har klare rømningsveier bakover fra treet, minimum 45 grader til de begge sider.

Kort om utstyret

Motorsagen får jobben gjort. Her har vi brukt en stor motorsag av merket Echo, men de fleste sager, både elektriske og bensindrevne, vil få jobben gjort. Videre har vi benyttet fellekiler, for å skape ekspanderende kraft for å få treet til å helle i ønsket retning. Øksen er kjekk å ha til å banke inn kilene.

Om styreskåret ved felling av et tre

Styreskåret, sammen med brytekanten (eller hengslet), gir retningen på hvor treet faller. Styreskåret bør være kappet på en vinkel på mellom 60 til 80 grader og inn ca 20% til 30% av treets tykkelse. Mellom styreskåret og hovedskåret skal det stå igjen en brytekant, eller hengsel. Dette skal være på minimum 2 cm, og er hengselet som holder og styrer treet i riktig retning.

Utskjæring av styreskåret

Styreskåret skal være helt rent hvor kutt oppe og nede skal møte hverandre perfekt. Er du ikke fornøyd utfør korrigerende saging.

3 metoder for kontroll av fallretningen til styreskåret

  • Metode 1. er å sette saga i styreskåret. Håndtaket på saga når den ligger i styreskåret, vil på de fleste sager være plassert 90 grader i forhold til styreskåret, og vil således peke i retningen treet vil falle. På sagen til Echo går det også en rett strek i plasten man kan sikte etter. Dette er nyttig verktøy å sikte etter før man skjærer styreskåret og underveis i sagingen av styreskåret også.
  • Metode 2. Hendene er veldig følsomme, og er flinke til å finne retningen på egenhånd (prøv å pek på noe med fingeren, og se hvor nøyaktig du treffer), så bruk de derfor som et verktøy. Gå på baksiden av treet, og hold rundt treet, og kjenn på hver side styreskåret. Pek fremover med begge håndflater, og «føl» hvor treet faller. Bruk samtidig øynene til å avstemme med terrenget.
  • Metode 3. Gå et stykke unna treet, og se på styreskåret forfra. Bevege deg litt fra side til side, og stopp der du føler at du står rett i mot styreskåret. Dette stedet stemmer sannsynligvis godt med hvor treet vil falle.

Hvis du bruker alle tre metoder, får en kontroll på at de forskjellige metodene stemmer.

Om hovedskåret og hjelpelinjer

Før en feller treet med hovedskåret, bør hjelpemidler legges frem – i vårt tilfellet fellekiler og øks. En god måte å sørge for at hovedskåret treffer godt, er ved å risse inn en horisontal linje i  barken med sagkjede, rundt stammen, som en kan følge når en sager hovedskåret. Deretter kan en begynne å sage hovedskåret. Når en har kommet dypt nok inn til at det er plass til å få inn første kile bak sagkjede (i vårt eksempel), kan denne puttes inn. Videre kan en kontrollert og stegvis veksle på å banke inn kilen, og sage litt fremover, til treet går. Merk, en må aldri sage over brytekanten / hengslet. Dette skal minimum stå igjen med 2 cm tykkelse.

Oppsummering av hovedskåret og hengselet ved å se på stammen etter at treet er felt

Her gjennomgås ovennevnte.

Disclaimer: Dette er en veiledning og forklaring til hvordan Norsk Trefelling jobber og kan gi innspill til andre som ønsker dette. Dette er ikke en erstatning for et sikkerhetskurs for bruk av motorsag. Vi anbefaler alle som skal håndtere en motorsag å ta dette kurset.