Det være seg trepleie for å styrke forutsetningene for et ungt tre, eller forlenge livet til en veteran. Beskjæring gjøres etter flere forskjellige metoder. Vi tror på en minimalistisk tilnærming. Vi prøver å finne en balanse mellom å opprettholde treets helse og hensynet til å holde området rundt treet sikkert, og jobber både med treets krone og rotsystem.

 

 Bestill en gratis befaring