Norsk Trefelling – effektiv tomterydding

Første byggetrinn starter med å renske tomten for trær. En lys og luftig tomt oppnår som regel også en høyere salgspris.

Av og til skal hele tomten renskes, men vi mener at de mest fornøyde kundene er de som beholder de riktige trærne på tomten. Vi hjelper deg å vurdere trærnes egenskaper, eksponering og le i forhold til sol, vær og vind i tillegg til innsyn / utsyn, og det nyttige kapillæroppsuget et stort tre kan ha. Vi kommer gjerne med våre innspill på en befaring.

Vi har utstyret og kompetansen til å gjennomføre tomterydding på en effetiv måte. Vi har en liten firhjulsdrevet traktor med tømmerklype, som kommer seg frem på ufremkommelige steder som får ryddet unna tømmer og kvist effektivt etter at felling og kvisting er gjennomført. Videre har vi en effektiv flishugger som tygger unna kvister og små trestammer til flis som direkte kan brukes som fyllmasse på stedet. Vi tar også på oss bortkjøring og deponering, men som for alle våre tjenester skreddersyr vi samhandlingen mellom våre aktiviteter og oppdraggivers aktiviteter. Vi samarbeider også med grunnentrepenører tømmerbiler der hvor det er behov for dette.

Vi tar på oss tomterydding i Oslo, Akershus, Gjerdrum, Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Oppland, Jevnaker, Lunner, Gran, Romerriket og omliggende