God og presis adferd og sikkerhetstenkning er avgjørende for å unngå ulykker, derfor kjører Norsk Trefelling jevnlig trening på redning av kollega(er) som er blitt forulempet høyere oppe i treet.

I Norsk Trefelling jobber vi alltid minst to sammen om vi skal opp i høyden, en på bakken og en oppe i treet. Trefelleren/trepleieren som klatrer vil håndtere potensielt farlige redskaper som motorsag, håndsag og diverse varianter av sakser, høyt over bakken.

Å håndtere farlige redskaper høyt oppe i et tre er risikofylt. Skulle noe skje og vi først har klatret opp i treet, er det naturlig at man sjelden kommer til med lift eller annet. Våre sikkerhetsutfordringer må derfor løses manuelt ved hjelp av gode rutiner og prosedyrer som hver enkelt alltid tilstreber å etterfølge.

 

Arborist Max gir instruksjoner og veiledning i forskjellige alternativer og muligheter for å gjennomføre redningsoperasjonen.

Norsk Trefelling har heldigvis aldri hatt noen ulykker i forbindelse med klatring, men statistikk viser at de ulykkene som forekommer oftest er menneskelig svikt. Det er altså ytterst sjeldent utstyret som svikter, som vi også følger opp og inspiserer rutinemessig.

Utstyret svikter sjeldent, gode inspeksjonsrutiner er allikevel viktig.

Under gjennomføringen langs Mylla fikk alle i Norsk Trefelling prøve ut forskjellige metoder for å fire ned og redde kollega som har kommet til skade høyd oppe i treet.

Dette er ikke noe vi ønsker å gjennomføre, men skulle vi være uheldige gjelder det for den på bakken å holde hodet kaldt og reagere raskt. Det er oftest ikke tid å lage noen plan, så det gjelder å kunne handle effektivt inntil eventuell annen hjelp kommer.

At alle har gjennomført redningsøvelsene gjør at man har bedre forutsetninger for å føle seg trygge på hverandre i arbeidssituasjoner.