Vi får mange spørsmål om hvordan man søker om å felle trær på egen eiendom. Dette skriv med vedlegg er ment å være en veiledning brukt sammen med eksempelet på søknadsskjemaet du finner her.
 • Vær forberedt på at kommunen krever kroner 5 930 i gebyr for søknaden (vår 2019).
 • Saksbehandlingstiden for søknaden er 12 uker fra kommunen da du søker om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan og det ikke er gitt at du får søknaden godkjent.
 • (Note; Beskjæring av trær er normalt sett ikke søknadspliktig).

Merk: Veiledningen som vi har utarbeidet er for eget bruk, men deles her etter mange spørsmål. Veiledningen har virket godt for oss, men alle må ta ansvar for egen kvalitetssikring.

 1. Se på eksempel for søknadsskjema og tilpass / skriv ihht dine behov / ønsker, print det ut, signer og scann inn på PC. (Mer generelt om når å søke om felle tre på egen tomt er beskrevet her)
 2. Gå inn på Oslo kommune sine elektroniske løsning for nabovarsel https://idporten.difi.no/opensso/UI/Login?realm=/norge.no&spEntityID=OK-secprovider-v2&goto=http://idporten.difi.no/opensso/SSORedirect/metaAlias/norge.no/idp4?ReqID%3D_ba36d79679204ec679d4b042a46e5727%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps://tjenester.oslo.kommune.no/secureekstern/securityprovider/assertionReceiver%26spEntityID%3DOK-secprovider-v2%26binding%3Durn:oasis:names:tc:SAML:2.0:bindings:HTTP-Artifact
  • Fyll inn gnr / bnr xxx / xxx
  • Kryss av for «annet»
   • Under «Beskriv nærmere…», skriv her inn tekst tilsvarende søknadens punkt «Hva»
   • Under «Hvilke reguleringsplaner….» skriv her inn din reguleringsplan vanligste i Oslo og her eksemplifisert ved «s-4220»
   • I «Søker om dispensasjon» Kryss av for «ja»
   • I «Begrunn søknaden om dispensasjon» Skriv inn tekst tilsvarende som fra søknadens punkt «begrunnelse»
  • Under kontaktinformasjon, kryss av for deg selv, og fyll inn din kontaktinformasjon
   • Under vedlegg, her må du skrive «1» i boksen for alle vedleggstypene, da nettsiden ikke lar deg gå videre. (søknaden skal inneholde all nødvendig dokumentasjon).
  • Kryss av nærmeste berørte hus på kart, men ikke nødvendigvis hus som ikke blir påvirket.
 3. Trykk deretter på «forhåndsvisning av nabovarsel», før du sender inn søknaden.

Når fristen for nabovarselet har gått ut kan du sende inn søknaden på epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no :

 • Denne sender du inn sammen med kvitteringen for nabovarselet ditt du får elektronisk.

Veiledning i word format kan lastes ned under: