Litt om trefelling. Er det et enkelt eller komplisert oppdrag? 
  • Enkel trefelling: Når du kan hugge treet fra bakken, hvor hele treet har god plass til å falle i minst en retning, uten at det er fare for å støte på hindringer / skade dine eiendeler. Dette er utvilsomt den raskeste formen for trefelling.
  • Vanskelig / komplisert trefelling («seksjonsfelling»): Når treet står inneklemt mellom hindringer og det er vanskelig eller umulig å hogge treet fra bakken. Krever som regel klatring opp i treet og fjerning bit for bit fra toppen og ned. Videoen nedenfor viser seksjonsfelling av et tre, hvor det er plass til å slippe greiner og stammebiter rett til bakken. Her sager vi av grenene på vei opp treet, og tar ned stammen i biter på en effektiv måte, på vei ned. Det finnes også andre tilfeller av avansert trefelling, som for eksempel når en må til med kran, for å heise ut greiner eller stammer som felles, eller hvor grener og stamme må fires til bakken eller slippes ut på zip-line.
Risikovurderinger når du skal hugge et tre

Enten du skal ha utført enkel eller komplisert felling av et tre, er det alltid å viktig vurdere treet. Følgende risikomomenter vurderer vi alltid:

  • Treets lengde, er ikke alltid like lett å vurdere. Hvor lander treet er avgjørende for metode som benyttes i forhold til felling. 
  • Treets helning kan være påvirket av solforhold, vind, vær og annet. Vi besikter alltid treet fra flere vinkler og vurderer i hvilke retning treet luter og vil falle. 
  • Greinenes tyngdepunkt på treet varierer stort. Trær i Norge har som regel mer grener og vekt mot syd. treets vekst er alltid preget av omgivelsene, om det er andre trær eller objekter som har medført at treet har måtte strekke grenene etter sola i en retning. Dette vil påvirke tyngdepunktet til treet og hvor det naturlig faller.
  • Terrenget hvor treet står er viktig for hvordan treet beveger seg før og etter at det er felt.
  • Snø eller blader og hvordan disse vil påvirke fallretning og risiko.
  • Råte og døde greiner kan være farlig for den som feller og kan også påvirke fallretningen. Er det sprekker i treet eller andre indikasjoner på at stammen er råtten innvending og så videre.

Se også vår 9 stegs veiledning med videoer her

Vi feller trær / tar på oss trefellingsoppdrag for trefelling Oslo,
trefelling Akershus, trefelling Gjerdrum, trefelling Hurdal, trefelling Lørenskog, trefelling Nannestad, trefelling Nittedal, trefelling Rælingen, trefelling Skedsmo, trefelling Oppland, trefelling Jevnaker, trefelling Lunner, trefelling Gran, trefelling Romeriket og omliggende områder