Norsk Trefelling utførte beskjæring av en lønn (kronereduksjon) i Nittedal. Til jobben brukte vi en Silkey 4,9 meter teleskopstang til både sag og saks, men her med Sintung Lopper Head greinsaks. Jobben ble utført tilfredsstillende for kunden og tok kronevolumet ned med ca 30 %. Beskjæring holder treet sunt og på et nivå som gjør det lett å vedlikeholde også i fremtiden, i tillegg til at det blir mer sol til omgivelsene. Teleskopstangen, sammen med Nikawa tripodstige, gjør at vi kan komme til å beskjære helt opp til 6 til 8 meters høyde ++ uten å klatre i trær eller busker, noe som er skånsomt for mange små og mellomstore trær.

Ønsker du beskjæring av tre, beskjæring av hekk eller beskjæring av busk, så ta kontakt.

Beskjæring lønn Nittedal før
Beskjæring lønn Nittedal etter
Utstyret for jobben