Innledning

Har du tenkt å rydde litt i hagen, skal få fjernet treet som skygger for den gode mai sola, eller skal kjøpe en tomt full av trær? Da er det viktig at du ikke trår feil og leser deg opp på hvilke regler som gjelder for felling av trær på egen eiendom.

Dette innlegget tar for seg når du må søke, hvorfor det er innført søknadsplikt, hvordan du søker, og hvilke konsekvenser det kan få å felle et tre du ikke har søkt om/ fått tillatelse til.

Når må du søke om felling av et tre, og gjelder de samme reglene ved beskjæring av trær?

Heldigvis er det ikke alltid slik at du må søke om å få tillatelse for å felle et tre, hvis du er ikke er innenfor en av nedenstående, så trenger du mest sannsynlig ikke å søke for å felle treet:

  • Du bor i et område som er omfattet av en reguleringsplan med begrensning på trehugst, (f.eks småhusplanen S-4220, S-4644 og S-4645, S-4726 osv). Vi har bare opplevd at dette gjelder i Oslo, men vi vet at det også gjelder enkelte andre områder, som Husvik, utenfor Tønsberg. For Oslo kan du søke hvilke reguleringsplan som gjelder for deg:https://tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/veiledere/eiendomsinfo/
  • Treet har en omkrets på over 90 cm, 1 meter over bakken (tilsvarende en diameter på ca 30 cm)
  • Det er en sjelden tresort (hul eik mm), eller treet står i strandsonen (hindrer erosjon mm)
  • Eiendommen din er regulert bevaringsverdi eller hensynssone

Hvis treet er mindre enn overnevnte, det ikke gjelder et sjeldent/ utsatt tre, du ikke bor midt i en by eller er omfattet av reguleringsplan som forbyr trefelling eller tilsvarende, da kan du fritt frem felle ditt eget tre. (Vi håndterer selvsagt avklaring og eventuell søknadsprosess for deg om ønskelig).

Hvorfor må jeg søke om å felle treet på egen eiendom?

Som nevnt så er det heldigvis ikke så store deler av landet som er omfattet reglene. Mange stiller seg nok spørsmålet om hvorfor reglene er innført? I Oslo ble de første gang inntatt gjennom småhusplanen i 2013. Bakgrunnen var å bevare det grønne bildet i byen, sammen med alle de viktige miljøeffektene trær har, og andre positive egenskapene (f.eks hvordan treets kapillæroppsug kan avhjelpe husets drenering*).

Oslo Kommune har blant annet uttalt følgende hensyn: «Vi har ansvar for å bevare byens naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser.»

Hvordan søker jeg:

Vi har gått igjennom prosedyren for søknad til Oslo Kommune og her laget en kortversjon:

Etter mange spørsmål har vi også lagt ut et eksempel på en søknad for felling av trær og en veiledning til hvordan å fylle ut nabovarselsskjemaet i forkant av søknadsinnsendelse og hva som bør med. Merk, begge overnevnte brukes på eget ansvar.

Velger du å bruke Norsk Trefelling, er bistand med søknad og kontakt opp i mot din kommune inkludert som en del av vår tjeneste.

Hvilke konsekvenser kan det få at ikke følger reglene ved felling av trær?

I utgangspunktet kan kommunen gi deg bøter, pålegg om planting av et nytt tre og at du engasjerer arborist for å følge opp at treet vokser seg sunt og friskt, som du forstår kan summere seg til betydelig beløp. I ytterste konsekvens kan også kommunen politianmelde deg.

En stor konsekvens vil du også få hvis du har kjøpt en tomt og der er trær på tomten du ikke får tillatelse til å felle. Området som treet dekker kan være ganske stort: «Det skal avsettes plass på eiendommen i plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.» (Oslo Kommune)N

*Visste du at en stor bjørk under gode forhold kan suge opp til 500 liter vann per dag (kilde Illustrert vitenskap). Ved et tenkt eksempel med overflatevannet til et hus med grunnflate på 80 kvadratmeter, i tillegg til alt areal innenfor 3 meter fra husveggen, (til sammen 168 kvadratmeter), vil overflatevannet hver time være 504 liter, ved normalt regn på 3mm i timen!

(Mer detaljert informasjon kan du finne i skriv fra Oslo Kommune: https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/skal-du-bygge-rive-eller-endre/ma-du-sende-byggesoknad/felle-eller-beskjare-tre-pa-privat-eiendom/#gref )

(Disclaimer: Artikkelen dekker ikke alle mulige tilfeller hvor felling av trær på egen tomt er regulert, så hver og en er fortsatt ansvarlig for å sjekke med sin bostedskommune om gjeldende regler)